Giới thiệu dịch vụ lưu trữ hostingthiet ke website chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

Home » Trường Tiểu học Trần Phú » Chiến lược phát triển » Kế hoạch phát triển số lượng lớp, học sinh, cán bộ giáo viên và CSVC trường học
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỌC TRẦN PHÚ 20 NĂM

XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH


Trường Tiểu học Trần Phú nằm trên địa bàn phường Bắc Sơn, trung tâm của Thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Trần Phú theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thị xã Tam Điệp ngày 24 tháng 8 năm 1990. Mặc dù còn non trẻ, nhưng ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến và nhiều năm gần đây đã xứng đáng với danh hiệu trường xuất sắc....03:12 15/05/2011 - 1420 lượt xem.
Kế hoạch phát triển số lượng lớp, học sinh, cán bộ giáo viên và CSVC trường học

Toàn văn kế hoạch phát triển số lượng lớp, học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường tiểu học Trần Phú năm học 2010-2011...


PHÒNG GD-ĐT TX TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Điệp, ngày 16 tháng 3  năm 2011

  KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

SỐ LƯỢNG LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ GIÁO VIÊN, CSVC TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2011 - 2012


1- Số lớp, số học sinh:


Khối

Số liệu có đến thời điểm báo cáo( 16/03/2011)

Kế hoạch năm học

2011- 2012

Ghi chú

Lớp

Học sinh

Bình quân

HS/Lớp

Lớp

Học sinh

Bình quân

HS/Lớp

1

6

201

33,5

5

175

35,0


2

7

250

35,7

6

201

33,5


3

6

203

33,8

7

250

35,7


4

5

172

34,4

6

203

33,8


5

5

177

35,4

5

172

34,4


Cộng

29

1003

34,6

29

1001

34,52- Cán bộ, giáo viên


STT

Chức danh

Có đến

16/03/10

Kế hoạch

2011-2012

Cân đối

Ghi chú

1

Hiệu trưởng

1

1

Đủ


2

Phó hiệu trưởng

2

2

Đủ


3

Giáo viên đứng lớp

45

45

Đủ

1 Đ/C nghỉ hưu

4

Tổng phụ trách

1

1

Đủ


5

Thư viện, thiết bị

2

2


GV đưa sang.

6

Kế toán, Hành chính

4

4

+ 1


Tổng cộng

55

55


3- Cơ sở vật chất

STT

Danh mục

Đơn vị

Số lượng

Trong đó làm mới, mua năm học

2010 -2011

Kế hoạch làm mới, mua năm học

2011 -2012

Số lượng

Trị giá

Số lượng

Trị giá

1

Phòng học

Phòng

29

2

Phòng học bộ môn

Phòng

2

3

Phòng hiệu trưởng

Phòng

1

4

Phòng phó HT

Phòng

2

5

Phòng hội đồng

Phòng

1

6

Phòng công đoàn

Phòng

0

7

Phòng đoàn đội

Phòng

1

8

Phòng tổ chuyên môn

Phòng

0

9

Phòng thư viện

Phòng

1

10

Phòng đọc

Phòng

1

11

Phòng hành chính

Phòng

1

12

Phòng y tế học đường

Phòng

1

13

Nhà để xe

M2

50m2

14

Phòng thường trực

Phòng

1

15

Bàn, ghế  giáo viên

Bộ

30

16

Bàn, ghế học sinh

Chỗngồi

1080

40 bộ

40.000.000

40 bộ

40.000.000

17

Bảng đen

Chiếc

29

5 chiếc

11.875.00018

Thiết bị dạy học

Bộ

31

2 bộ

14.000.000

2 bộ

14.000.000

19

Máy tính

Chiếc

36

2 chiếc

15.600.000

3 chiếc

27.000.000

20

Máy in

Chiếc

4

21

M¸y Scane ¶nh

Chiếc

1

22

Máy Photocoppy

Chiếc

1

23

Ti vi

Chiếc

3

24

Đầu VCD

Chiếc

2


NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                    HIỆU TRƯỞNG

Các bài viết liên quan: