Giới thiệu dịch vụ lưu trữ hostingthiet ke website chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

Home » Gia đình và nhà trường » Bảng điểm » Triển khai công tác tiêm vắc xin Sởi - Rubella học sinh tiểu học.
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỌC TRẦN PHÚ 20 NĂM

XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH


Trường Tiểu học Trần Phú nằm trên địa bàn phường Bắc Sơn, trung tâm của Thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Trần Phú theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thị xã Tam Điệp ngày 24 tháng 8 năm 1990. Mặc dù còn non trẻ, nhưng ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến và nhiều năm gần đây đã xứng đáng với danh hiệu trường xuất sắc....02:47 04/12/2014 - 376 lượt xem.
Triển khai công tác tiêm vắc xin Sởi - Rubella học sinh tiểu học.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

 Số: 129/THTP

V/v  triển khai công tác tiêm vắc xin Sởi - Rubella học sinh tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Sơn, ngày  04  tháng 12  năm 2014

 

Kính gửi: Cha, mẹ, người nuôi dưỡng và đỡ đầu học sinh trường TH Trần Phú.


Thực hiện Công văn số 2515/SYT-NVY ngày 20/11/2014 của Sở Y tế, công văn 851/PGD ngày 03/12/2014 của Phòng Giáo dục

và Đào tạo TX Tam Điệp về việc tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 6-14 tuổi đợt II và đợt III.

Trường TH Trần Phú xin được triển khai tới Cha, mẹ, người nuôi dưỡng và đỡ đầu học sinh (gọi chung là phụ huynh)

một số nội dung sau:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ gửi giấy mời tới phụ huynh học sinh trước ngày dự kiến tiêm ít nhất 05 ngày;

- Phụ huynh phải điền đầy đủ thông tin ở mặt sau của giấy mời và nộp lại cho cô giáo chủ nhiệm trước ngày tiêm chủng

ít nhất 01 ngày;

- Yêu cầu phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ của các cháu phải có mặt vào ngày tiêm chủng;

- Đối với các bậc phụ huynh khi đưa con đi tiêm chủng hoặc trước khi trẻ đi tiêm chủng tại điểm tiêm chủng

(Trạm Y tế Phường Bắc Sơn), cần chú ý cho con ăn no trước khi đi tiêm chủng 30 phút để trẻ không bị đói, hạ đường huyết;

- Phụ huynh chuẩn bị tốt tâm lý cho học sinh để các em bình tĩnh, mạnh dạn khi tiêm.

Đề nghị các bậc phụ huynh phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế học đường, Ban Giám hiệu nhà trường,

các tổ chức đoàn thể liên quan để tổ chức tốt chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 6-14 tuổi.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (qua website);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

                       ĐINH QUANG NĂM