Giới thiệu dịch vụ lưu trữ hostingthiet ke website chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

Home » Chuyên môn » Kế hoạch năm học » Danh sách phân công công việc đối với cán bộ quản lý, công nhân viên năm học 2013 - 2014
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỌC TRẦN PHÚ 20 NĂM

XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH


Trường Tiểu học Trần Phú nằm trên địa bàn phường Bắc Sơn, trung tâm của Thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Trần Phú theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thị xã Tam Điệp ngày 24 tháng 8 năm 1990. Mặc dù còn non trẻ, nhưng ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến và nhiều năm gần đây đã xứng đáng với danh hiệu trường xuất sắc....02:17 30/10/2013 - 538 lượt xem.
Danh sách phân công công việc đối với cán bộ quản lý, công nhân viên năm học 2013 - 2014

PHÒNG GD - ĐT TX TAM ĐIỆP                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                         Bắc Sơn, ngày  15  tháng 8  năm 2012

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÍ, CÔNG NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014


1. Đinh Quang Năm: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ phụ trách chung.

- Tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, chính trị, pháp luật cho cán bộ - giáo viên - học sinh. Xây dựng chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động.

- Trực tiếp làm công tác tham mưu với các cấp, các ngành về công tác cán bộ, cơ sở vật chất...

- Quản lí công tác tài chính, sử dụng ngân sách.

- Duyệt và ký giáo án khối 1, dạy một số tiết theo quy định tại khối lớp 1.

- Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra trong nhà trường.

- Chịu trách nhiệm công tác thi đua, tổng hợp, báo cáo.

- Chỉ đạo XD, duy trì trường chuẩn, lớp chuẩn. Công tác Kiểm định chất lượng.

- Chỉ đạo công tác y tế, các loại hình bảo hiểm.

- Các công việc khác khi cần.

2. Vũ Thị Loan: Phó hiệu trưởng.

Công việc được phân công:

- Phụ trách chuyên môn  chung, trực tiếp khối 2,3. Dạy một số tiết theo quy định tại khối 2,3.

- Chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi - GV giỏi.

- Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên đề, hội thảo PP dạy học…

- Chỉ đạo các cuộc thi GV giỏi, HS giỏi, GV - HS viết chữ đẹp.

- Phụ trách hoạt động 3..

- Công tác bồi dưỡng phát triển Tin học - Ngoại ngữ  đối với cán bộ, giáo viên .

- Theo dõi phụ đạo học sinh yếu - học sinh học hoà nhập.

- Làm các báo cáo liên quan đến các nội dung trên.

- Các công việc khác khi cần.

3. Hà Thị Tâm: Phó hiệu trưởng - Phó bí thư chi bộ.

Công việc được phân công:

- Phụ trách công tác phổ cập, xoá mù chữ, kết hợp TTHTCĐ để hoạt động.

- Phụ trách chuyên môn khối 4,5. Dạy một số tiết theo quy định tại khối 4,5.

- Phụ trách cơ sở vật chất, theo dõi điều hành ăn, ở bán trú.

- Theo dõi việc bồi dưỡng học sinh giỏi - học sinh thi Toán, Tiếng Anh trên mạng.

- Chỉ đạo công tác thư viện - thiết bị.

- Chỉ đạo viết sáng kiến, làm đồ dùng dạy học.

- Làm các báo cáo liên quan đến các nội dung trên.

- Các công việc khác khi cần.

4. Vũ Thị Hồng Thu: Tổng phụ trách.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động 3.

- Phụ trách lao động, vệ sinh trường, lớp.

- Tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- Các cuộc thi ý tưởng trẻ thơ, thi sáng tạo…

- Các công việc khác khi cần.

5. Hà Thị Thắm: Giáo viên

- Phụ trách công tác thư viện.

- Các công việc khác khi cần.

6. Vũ Thị Dung:

- Phụ trách công tác Thiết bị.

- Các công việc khác khi cần.

7. Nguyễn Thị Quế: Kế toán

- Chịu trách nhiệm về các thủ tục thu, chi thanh quyết toán của nhà trường.

- Theo dõi cơ sở vật chất, làm các báo cáo cơ sở vật chất, kinh phí theo yêu cầu của các cấp.

- Các  công việc khác khi cần.

8. Bùi Thị Bích Thuỷ: Nhân viên phục vụ

- Làm các thủ tục, chế độ chính sách cho cán bộ, GV.

- Thủ quỹ và thu các khoản lệ phí, hội phí, ủng hộ ...  GV - HS.

- Làm công tác văn thư, văn phòng. (gửi và nhận văn bản qua mạng, nhập EMiS, PMiS…)

- Cùng đồng chí Hiệu phó chuyên môn làm các bảng biểu liên quan đến chất lượng, đến các hoạt động chuyên môn.

- Các  công việc khác khi cần.

9. Nguyễn Thị Nhân: Nhân viên phục vụ

- Theo dõi thu - chi tiền ăn bán trú của học sinh.

- Cùng đồng chí Phó hiệu trưởng phổ cập làm các bảng biểu thống kờ  liên quan đến cụng tỏc phổ cập.

- Các  công việc khác khi cần.

10. Lê Thị Thuý: Nhân viên Y tế (hợp đồng)

- Tuyên truyền về công tác y tế trong trường học.

- Triển khai phòng chống các dịch bệnh.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức và thực hiện khám chữa bệnh, tiêm sởi, uống thuốc giun, phun thuốc muỗi, thuốc riệt khuẩn.

- Thực hiện chỉ đạo an toàn thực phẩm bếp ăn và lưu trữ mẫu thức ăn theo quy định.

- Mở sổ theo dẽo sức khoẻ học sinh…

- Thực hiện tốt thông tin báo cáo với các cấp quản lý.

- Các  công việc khác khi cần.


                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         (đã ký)                                                                                   Đinh Quang Năm