Giới thiệu dịch vụ lưu trữ hostingthiet ke website chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

Home » Tin tức » Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỌC TRẦN PHÚ 20 NĂM

XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH


Trường Tiểu học Trần Phú nằm trên địa bàn phường Bắc Sơn, trung tâm của Thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Trần Phú theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thị xã Tam Điệp ngày 24 tháng 8 năm 1990. Mặc dù còn non trẻ, nhưng ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến và nhiều năm gần đây đã xứng đáng với danh hiệu trường xuất sắc....02:52 25/09/2013 - 527 lượt xem.
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014
PHÒNG GD - ĐT TX TAM ĐIỆP    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  25  /KH - TH                Bắc Sơn, ngày  15  tháng 8  năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2013 - 2014
 


Căn cứ chỉ thị số: 3004/ CT - BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15 tháng 8 năm 2013 Về nhiệm vụ trọng tâm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014;

Căn cứ  hướng dẫn  số: 5478/BGDĐT - GDTH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với giáo dục tiểu học, của Bộ Giáo dục - Đào tạo ngày 8 tháng 8 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số: 431/ QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ngày 26 tháng 6 năm 2013 Về việc ban hành kế hoạch thời gian  năm học 2013- 2014;

Căn cứ  hướng dẫn  số: 54/HD-SGDĐT, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với giáo dục tiểu học, của Sở Giáo dục - Đào tạo Ninh Bình ngày 12 tháng 8 năm 2013;


Căn cứ Kế hoạch số: 445/KH-PGD, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, của Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Tam Điệp ngày 19/8/2013;

Căn cứ vào tình hình thực tế của phường Bắc Sơn và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của nhà trường.

Trường Tiểu học Trần Phú xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 cụ thể như sau:A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, trên cơ sở phát huy những ưu điểm của năm học 2012 - 2013, khắc phục được những tồn tại, yếu kém, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá theo các Thông tư, Chỉ thị và quy chế của ngành.

Xây dựng được các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 phù hợp với thực tế vừa mang tính khả thi, vừa góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng ổn định phát triển vững chắc, tạo ra phong trào thi đua thực chất, lành mạnh góp phần tạo nguồn nhân lực cho địa phương và cho đất nước.

B/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

I. ĐẶC ĐIỂM:

1. Thuận lợi :

- Đảng bộ và chính quyền địa ph­­ương luôn quan tâm chăm lo đến sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng. Luôn đầu t­­ư kinh phí  cho việc xây dựng tr­­ường lớp ngày càng khang trang, sạch đẹp.

- Nhân dân trong phường rất quan tâm đến việc học tập của con em mình, thường xuyên kết hợp chặt chẽ với nhà trư­­ờng để nâng cao chất lư­­ợng giáo dục.Tự nguyện đóng góp cùng với địa phư­­ơng xây dựng cơ sở vật chất nhà trư­­ờng.

- Nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 tháng 12 năm 2007 và được công nhận lại sau 5 năm vào tháng 10 năm 2012.

- Thư viện đã được công nhận Thư viện xuất sắc năm học 2008 – 2009.

- Tháng 10 năm 2010 được TX kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGDTH đúng đội tuổi mức 2; Tháng 5 năm 2011 trường được công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng Cơ sở giáo dục cấp độ 3.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình, có tinh thần đoàn kết  và trách nhiệm cao với mọi công việc đ­ược giao, năng lực chuyên môn vững, tận tuỵ, hết lòng vì học sinh, yên tâm với nghề  và  yêu nghề.

Đó là những điều kiện thuận lợi để nhà tr­­ường phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

2. Khó khăn:

- Là một trường trung tâm Thị xã vì vậy  học sinh đông, khó chủ động được cơ sở vật chất và các phòng học.

- Phòng đọc của giáo viên, học sinh, phòng ăn phải chuyển đổi để làm phòng học cho học sinh.

- Thiếu chủng loại giáo viên vì vậy nhà trường phải hợp đồng giáo viên Tin học, giáo viên Thể dục.

- Các thiết bị trình chiếu còn ít, phòng dành cho trình chiếu chưa có.

- Kinh phí chi cho mua sắm trang thiết bị ít, nguồn thu từ các nhà tài trợ không nhiều.

II. PHƯƠNG HƯỚNG  NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

Thực trạng :

Số lớp, số học sinh: 1312 học sinh/ 39 lớp

Cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 79 người trong đó biên chế 62; hợp đồng 17 người.

Cơ sở vật chất: 39 phòng học/39 lớp (thiếu phòng học Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh, phòng đọc) các phòng chức năng đủ.

1. Phương hướng nhiệm vụ chung:

- Năm học 2013 – 2014 là năm học tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;

- Năm học đầu tiên triển khai thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 6 về  “ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

- Tiếp tục bồi d­ưỡng đội ngũ, xây dựng nhà tr­ường thành một tập thể s­ư phạm thực sự Đoàn kết - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm.

- Tập trung chỉ đạo dạy - học theo hướng điều chỉnh chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng,  tích hợp các môn học và lồng ghép GD giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh, dạy tới  từng đối tượng học sinh, từng bước áp dụng mô hình giáo dục kiểu mới VNEN. Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong quản lý và trong dạy học.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và phong trào thi đua

- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh và nâng cao chất l­ượng phong trào xã hội hoá giáo dục.

- Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2. Duy trì và từng bước nâng cao các chỉ số, các tiêu chí, tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, duy trì trường đạt chất lượng CSGD cấp độ 3, phấn đấu đạt “ Trường Tiểu học chất lượng cao”

2. Chỉ tiêu, biện pháp cụ thể:

2.1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:

a. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm      g­ương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị, gắn với việc thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không”.

- Tiếp tục triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp về cuộc vận động.

- Tổ chức cho CB - GV nghiên cứu các văn bản, kế hoạch và triển khai thực hiện cho 100% Cán bộ GV - HS tham gia. Tổ chức sơ kết, tổng kết  các cuộc vận động theo kế hoạch. Đặc biệt là triển khai và thực hiện chuẩn mực đạo đức mà Chi bộ và nhà trường đã xây dựng, đánh giá thực chất sau một kỳ, một năm thực hiện.

-  Tuyên truyền trước cha, mẹ học sinh, học sinh, cán bộ giáo viên, công nhân viên thực hiện theo kế hoạch đã XD và cam kết.

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện việc chấm bài, lấy điểm, tính điểm, báo cáo thi đua của GV chủ nhiệm.

b. Thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Tiếp tục thực hiện  kế hoạch phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Tiếp tục tổ chức các trò chơi dân gian, vệ sinh trường lớp, chăm sóc Bảo tàng thị xã.

- Đặc biệt là việc quan tâm đến đối tượng học sinh học hoà nhập, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức tốt và ấn tượng Lễ ra trường và trao giấy Hoàn thành chương trình TH cho học sinh lớp 5.

- Xây dựng môi trường học tập thực sự lành mạnh và thân thiện. Đặc biệt là tổ chức được các lớp đi thực tế, ngoại khoá ngoài nhà trường.

2.2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

a. Đức dục:

Chỉ tiêu:

- 100% học sinh thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh tiểu học.

- Không có học sinh vi phạm nội quy, quy chế Nhà trường.

- 100% học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

Biện pháp:

- Áp dụng tốt phương pháp kỷ luật tích cực.

+ Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, đẩy mạnh hoạt động của Đội thiếu niên và sao nhi đồng, đội sao đỏ.

+ Phát động tốt phong trào thi đua đọc và làm theo báo đội.

+ Tuyền truyền các ngày lễ lớn trong năm, ngày truyền thống nhà trường (01/5 ngày sinh của cố Tổng bí thư Trần Phú).

+ Dạy đúng, dạy đủ các tiết đạo đức trong chương trình, luôn chú ý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động của ngoại khoá như nói chuyện truyền thống, tham gia các cuộc thi tìm hiểu do Hội đồng Đội các cấp tổ chức.

+ Phối hợp chặt chẽ có hiệu quả các môi trường giáo dục: Nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục học sinh.

+ Tổ chức tốt các tiết chào cờ đầu tuần lấy nêu gương, biểu dương là chính. Tổ chức tốt các tiết sinh hoạt lớp, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hoá, ý thức tự quản cho học sinh. Tổ chức cho học sinh chủ động bình bầu cán bộ lớp, xếp loại thi đua tránh áp đặt.

- Tổ chức tốt các tiết học ngoại khoá, các buổi tìm hiểu về truyền thống nhà trường, người nhà trường mang tên, tủ sách đạo đức, tủ sách Nguyễn Tất Thành...

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc giảng dạy tài liệu Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tài liệu giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, thứ hai đầu tuần lớp trực tuần kể 1 câu truyện về giá trị sống.

- Vận động cha mẹ học sinh tham gia các loại hình bảo hiểm cho con em họ.

- Đẩy mạnh hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, kết hợp chặt chẽ với các tổ dân phố, Công an phường, các tổ chức xã hội trong việc quản lý, giáo dục và phòng ngừa thương tích đối với học sinh.

b. Trí dục:

Chỉ tiêu:

- Củng cố vững chắc chất lượng đại trà, mũi nhọn và thực sự đi vào chiều sâu.

+ Phấn đấu đạt từ  99,8 ->  100% số học sinh từ khối 1 đến khối 5 được xét lên lớp thẳng và hoàn thành chương trình TH.

+ Thi HS viết chữ đẹp xếp Nhất cấp thị.

+ Thi giải  Toán, Tiếng Anh trên Internet xếp Nhất cấp thị, có học sinh dự thi cấp tỉnh cấp Quốc gia và đạt giải.

+ Kiểm tra và  khảo sát chất lượng văn hoá luôn xếp Nhất cấp thị.

+ Giao lưu các môn học xếp Nhất cấp thị.

-         Học lực:

Các môn đánh giá bằng điểm số

Các môn đánh giá băng nhận xét

Lên lớp và hoàn thành chương trình

Loại Giỏi

65 -> 70%

Hoàn thành tốt

45 -> 50%

Lên lớp từ lớp 1 đến lớp 4

99,5% trở lên

Loại khá

25 -> 25%

Hoàn thành

55 -> 60%

Loại TB

Còn lại

Chưa hoàn thành

0

Hoàn thành chương trình TH

100%

Loại Yếu

0

0

0

-         Xếp loại giáo dục tính theo từng khối lớp:

Loại

Tổng

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

1312

316

308

232

204

252

Giỏi

60-> 65%

60-> 70%

60-> 65%

55-> 60%

50-> 55%

55-> 60%

Khá

30-> 35%

30-> 35%

30-> 35%

35-> 40%

30-> 45%

30-> 35%

TB

Dưới 15%

Dưới 10%

Dưới 10%

Dưới 10%

Dưới 15%

Dưới 15%

Yếu

0

0

0

0

0

0

+ Danh hiệu Học sinh Giỏi: Từ  60,0 -> 65,0%.

+ Danh hiệu Học sinh tiên tiến: Từ 30,0 -> 35,0%.

- 100% học sinh được mượn và đọc sách báo của đội, thư viện nhà trường.

Biện pháp:

+ Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chuyên môn, cải tiến nội dung sinh hoạt đi sâu vào việc tổ chức các chuyên đề về phương pháp giảng dạy các môn học ở từng khối lớp. Đặc biệt quan tâm đến các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, dạy cụ thể hoá đến từng đối tượng học sinh. Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của từng tuần trong tháng, tổ chức chuyên đề, sau chuyên đề.

+ Tổ chức cho tất cả các đồng chí cán bộ giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng các buổi chuyên đề hội thảo về phương pháp giảng dạy.

+ Phân công chuyên môn hợp lý phù hợp với năng lực của từng đồng chí giáo viên, có luân chuyển theo khối lớp nhằm củng cố kiến thức của cấp học. Chỉ đạo việc bàn giao lớp chi tiết, giao chỉ tiêu số lượng cho giáo viên phụ trách lớp ngay từ đầu năm học để từng giáo viên, từng tổ khối chuyên môn xây dựng kế hoạch phụ đạo HS trung bình, học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, HS giải toán, Tiếng anh qua mạng, HS giao lưu học sinh nói giỏi Tiếng Anh... cho phù hợp.

+ Thực hiện tốt các quy chế chuyên môn: Soạn mới 100% giáo án đảm bảo soạn đủ, chi tiết, nhất là giáo án buổi 2 phải soạn theo phân loại trình độ nhận thức học sinh, nhóm học sinh, có các bài tập cụ thể cho học sinhTB, học sinh yếu, học sinh khá và giỏi. Từng bước áp dụng mô hình trường TH mới, đảm bảo tinh thần chỉ đạo điều chỉnh chương trình và chuẩn kiến thức kỹ năng, ký duyệt trước khi lên lớp 1 tuần. Tích cực sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học đặc biệt là việc áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học không còn tình trạng dạy chay, học chay. Kiểm tra chấm chữa bài, tổng kết điểm đúng quy định.

+ Phát động phong trào hội học hội giảng trong năm học, có tổng kết khen thưởng để thúc đẩy phong trào. Tích cực bồi dưỡng cho giáo viên về phương pháp giảng dạy nhất là các đồng chí mới được chuyển khối lớp, mới từ nơi khác chuyển về.

+ Duy trì tốt phong trào luyện viết chữ đẹp trong giáo viên và học sinh, hằng tháng có kế hoạch chấm điểm để đưa vào tiêu chí xếp loại thi đua.

+ Thực hiện tốt kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày. Khuyến khích một số đồng chí có năng lực chuyên môn, có trình độ vi tính soạn giáo án điện tử. Tổ chức tốt cho các lớp học tiếng Anh, khối 5 học 2 tiết/tuần; khối 3 và 4 học 4 tiết/ tuần. Mời những giáo viên có trình độ chuyên môn Tiếng Anh về dự giờ trao đổi kinh nghiệm...

+ Đầu tư trang thiết bị dạy học và phòng học bộ môn. Từng bước tổ chức cho các lớp đăng ký học các môn năng khiếu ở buổi 2.

+ Chỉ đạo Liên đội đặt báo, thư viện lên lịch cụ thể để học sinh các lớp được mượn và đọc báo, sách, truyện mỗi tuần 40 phút.

c. Công tác văn  nghệ, thể dục, vệ sinh, tổ chức ăn, ở bán trú:

Chỉ tiêu:

- 100% học sinh được hướng dẫn và được chơi các trò chơi dân gian. Tham gia tốt liên hoan gặp mặt “ Tổng phụ trách đội giỏi”, liên hoan đàn hát dân ca, liên hoan các trò chơi dân gian.

- 100% học sinh được khám sức khoẻ, tẩy giun.

- 100% HS  tham gia ăn bán trú tại trường được an toàn thực phẩm và thân thể.

- Vận động 100% học sinh tham gia Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thân thể.

Biện pháp:

- Tham gia tích cực vào các hoạt động văn nghệ của phường, của ngành tổ chức, các cuộc thi đều được tổ chức từ lớp đến trường. Dạy đúng, dạy đầy đủ các tiết Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục... trong chương trình. Triển khai có hiệu quả chương trình thí điểm của môn Mỹ thuật. Tổ chức tốt các buổi hoạt động tập thể, gắn chủ đề, chủ điểm tuyên truyền giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh. Duy trì tốt nề nếp thể dục giữa giờ, múa hát tập thể. Chỉ đạo các tiết thể dục, các tiết sinh hoạt ngoại khoá lồng ghép các trò chơi dân gian cho học sinh. Đặc biệt là tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống nhà trường và tên trường... Chăm sóc Bảo tàng Thị xã thường xuyên.

- Tiếp tục triển khai cuộc thi, hội thi, như ý tưởng trẻ thơ, sáng tạo, trạng nguyên nhỏ tuổi, nét chữ - nết người…

- Tuyên truyền cho CB - GV, học sinh tìm hiểu và thực hiện tốt luật giao thông, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các tiết dạy ATGT và tổ chức cho học sinh xem băng hình... tuyên truyền cách phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng tránh các hiểm hoạ, thảm hoạ.

- Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong nhà trường, tổ chức thi đấu trong các dịp như 20/11. Khuyến khích cán bộ giáo viên và học sinh tham gia các môn thể thao như  bóng bàn, cầu lông, cầu vua...

- Thường xuyên tu bổ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, giáo dục học sinh ý thức bảo vệ tài sản nhà trường, chăm sóc cây.

- Chỉ đạo các lớp trực tuần, lao công làm tốt công tác vệ sinh trường lớp, tiếp tục hợp đồng với Công ty môi trường đô thị để thu gom rác thải.

-  Luôn kiểm tra và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các chỉ số về vệ sinh học đường trong các lớp học như: Bàn ghế đúng quy định, bảng chống loá, đèn điện...

- Chỉ đạo việc ăn ở bán trú cho học sinh đảm bảo ATTP, tính mạng, khẩu phần ăn, chế độ dinh dưỡng…

+ Cử nhân viên nhà bếp đi tập huấn về công tác an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể.

+ Nhân viên nhà bếp phải khám sức khoẻ đầu năm, đủ điều kiện mới được nhận hợp đồng lao động.

+ Khi tham gia phục vụ học sinh ăn phải đeo khẩu trang, găng tay...

- Duy trì tốt  Ban y tế, Tổ an ninh trong nhà trường; phối hợp chặt chẽ giữa bảo vệ trường, an ninh tổ dân phố và Công an phường để đảm bảo an ninh trật tự trong trường.

2.3. Công tác phát triển phổ cập và chống mù chữ:

Chỉ tiêu:

- Huy động 99,5 đến 100% số trẻ trong độ tuổi đến lớp.

- Duy trì và ổn định sĩ số học sinh/lớp không có học sinh bỏ học.

- Phổ cập GDTH đúng độ tuổi đạt từ  99,0 đến 99,5%

- Tiếp tục duy trì là đơn vị được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức độ 2.

Biện pháp:

- Tháng 12/2013 tham mưu với Ban chỉ đạo PCGD phường tổ chức tổng kết công tác phổ cập giáo dục năm 2013 và triển khai công tác phổ cập GD năm 2014.

- Tháng 1 năm 2014, tháng 5 năm 2014 phân công giáo viên phụ trách điều tra phổ cập các tổ dân phố rà soát số trẻ sinh năm 2008 để xây dựng kế hoạch năm học 2014 - 2015 một cách chính xác. Làm rõ những học sinh có hộ khẩu “gửi”. Chuẩn bị tốt cho việc chiêu sinh lớp 1 năm học 2014 – 2015.

- Tham mưu để kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập tại địa phương, triển khai các văn bản liên quan đến công tác phổ cập giáo dục, Thông tư 36 và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT, xây dựng kế hoạch PCGD và chống MC tại địa phương; thường xuyên họp để trao đổi công việc...

- Duy trì tốt hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục và chống mù chữ của Phường, phối hợp với TTHTCĐ để mở các lớp chuyên đề (từ 3 đến 5 lớp chuyên đề về công tác giáo dục).

- Tham mưu với Hội khuyến học phường, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ kinh phí động viên những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập.

- Chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu, không để học sinh xếp loại học lực yếu nhiều để đảm bảo phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

- Tiến hành họp cha mẹ học sinh đầu năm phổ biến nhiệm vụ năm học.

- Xác nhận những học sinh trong dạng hoà nhập để có kế hoạch biện pháp giáo dục.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập đối khớp số liệu giữa 3 cấp học trên địa bàn chính xác, khoa học.

2.4. Xây dựng các điều kiện dạy và học, duy trì trường chuẩn Quốc gia:

a.  Xây dựng đội ngũ.

Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực tốt  nội quy, quy chế của ngành và các quy định của pháp luật.

- Kết nạp Đảng cho 1 đồng chí và cử đi học lớp đối tượng đảng 1 đồng chí.

- Cuối năm có 100% giáo viên được đánh giá khá, tốt theo chuẩn nghề nghiệp GVTH (trong đó có từ 25 -> 30% là loại tốt), có từ  80 -> 90% viên chức xếp loại  xuất sắc.

- Đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng đều đạt khá trở lên.

- 100% Giáo viên được thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề, kiểm tra của Hiệu trưởng đều đạt khá, tốt.

- 100 % cán bộ giáo viên có kế hoạch và thực hiện tốt tự học, tự bồi dưỡng.

- 100% cán bộ giáo viên có sáng kiến, trong đó có ít nhất 1 sáng kiến ứng dụng khoa học đạt hiệu quả và triển khai áp dụng.

Biện pháp:

- Tổ chức cho cán bộ giáo viên nhà trường học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước. Đặc biệt là các văn bản chỉ đạo của ngành như : Chỉ thị và Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn nghề nghiệp GVTH, chuẩn kiến thức kỹ năng, công văn chỉ đạo điều chỉnh chương trình,  Thông tư đánh giá, xếp loại học sinh, đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng....

- Coi trọng công tác xây dựng đội ngũ, nâng cao phẩm chất chính trị cho cán bộ giáo viên. Phối hợp với công đoàn nhà trường phát động phong trào “Đoàn kết - kỷ cương - tình thương -  trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Cam kết thực hiện kế hoạch hoá gia đình.

- Xây dựng các tiêu chí thi đua phù hợp, thống nhất và cam kết thực hiện. Thường xuyên tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện, dự giờ, thăm lớp để rút kinh nghiệm cho các tiết dạy.

- Lấy ý kiến đóng góp của cán bộ giáo viên nhà trường, xây dựng quy chế dân chủ trong trường học và nội quy nhà trường đảm bảo được tính dân chủ và phát huy được tinh thần trách nhiệm của mọi thành viên trong nhà trường.

- Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, toạ đàm nói thẳng, nói thật để Ban giám hiệu nhà trường rút kinh nghiệm cho việc chỉ đạo, điều hành nhằm đạt kết quả cao.

- Đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm tới việc đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua việc tổ chức các hội thảo, cỏc chuyên đề.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban giám hiệu để quản lý, chỉ đạo sát sao mọi mặt hoạt động của nhà trường đúng kế hoạch.

- Mọi cán bộ giáo viên trong nhà trường phải thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn (Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo QĐ 16/2008/QĐ-BGDĐT  ngày 16/4/2008) để học sinh, phụ huynh và nhân dân yêu mến.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, kế hoạch chuyờn mụn, kế hoạch kiểm tra của nhà trường một cách cụ thể, chi tiết sau khi đã thống nhất cao trong các tổ chuyên môn và Hội đồng nhà trường. Tổ chức ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của năm học giữa nhà trường, công đoàn.

b. Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị trường học và duy trì trường chuẩn Quốc gia:

Chỉ tiêu:

- Đóng mới 60 bộ bàn ghế hai chỗ ngồi theo Thông tư liên tịch 26, mua 5 bảng chống loá, 4 tủ thiết bị của lớp, các bảng biểu trong lớp học trị giá khoảng 150 triệu đồng.

- Mua 5 bộ máy tính và 1 bộ máy chiếu đa năng trị giá khoảng 60 triệu đồng.

- Xây mới 1 phòng làm phòng thư viện trị giá khoảng 180.000.000.

- Sửa chữa điện, quét vôi, ve các phòng học, lắp đặt hệ thống lan can tầng 2 bằng Inox trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Biện pháp:

- Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ, UBND phường Bắc Sơn.

- Tham mưu với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường sửa chữa nhỏ ở các phòng học, quét vôi, ve, xây dựng lớp TH đạt chuẩn.

- Kêu gọi các nhà đầu tư, các nhà tài trợ, các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác dạy và học.

- Chỉ đạo việc sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả, ngoài việc mua sắm thì động viên CB - GV  sửa chữa và làm mới (tổ chức thi đồ dựng tự làm GV, thi ý tưởng sáng tạo đối với GV và HS).

- Chỉ đạo tốt hoạt động thư viện, cho học sinh mượn sách, GV tổ chức cho học sinh đọc sách.

- Cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng các quỹ thoả thuận theo quy định và tổ chức họp cha mẹ học sinh toàn trường để thảo luận và quyết định đóng góp, ủng hộ (theo điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh quy định).

- Thực hiện thu chi các khoản thoả thuận theo đúng các tờ trình đã được duyệt.

- Tiếp nhận các nguồn tài trợ và tiết kiệm chi tiêu ngân sách để đầu tư đúng mục đích.

c. Công tác xã hội hoá giáo dục:

Chỉ tiêu:

- Kêu gọi và vận động ủng hộ, tài trợ được từ 250 đến 300 triệu đồng để trả tiền xây dựng phòng học, thư viện, lan can…

- Kêu gọi và vận động ủng hộ, tài trợ được từ 200 đến 250 triệu đồng để chi trả các khoản phục vụ cho học sinh như điện, nước…

- Kêu gọi và vận động ủng hộ từ 50 đến 100 triệu đồng để khen thưởng học sinh có các thành tích trong năm học.

Biện pháp:

- Tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường thông qua các Hội nghị cốt cán của phường, các cuộc họp cha mẹ học sinh và hệ thống loa truyền thanh.

- Kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, vận động cha mẹ học sinh xây dựng quỹ khuyến học để khen thưởng động viên kịp thời học sinh những đợt thi đua. Phối hợp với Hội khuyến học phường, các cơ quan, doanh nghiệp, cỏc nhà hảo tõm, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường giúp đỡ hỗ trợ kinh phí cho nhà trường và những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện theo học (phấn đấu 3 đủ).

- Xây dựng kế hoạch sử dụng các nguồn tài trợ, ủng hộ chi tiết, công khai và thực hiện chi đúng, chi hiệu quả.

2.5. Công tác quản lý chỉ đạo.

a. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo, điều hành

Chỉ tiêu:

- Chi bộ: Đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Công đoàn trường: Công đoàn cơ sở vững mạnh, Liên đoàn lao động tỉnh tặng Băng khen.

- Liên đội: Xuất sắc được Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen.

- Cá nhân:

Bằng khen cấp tỉnh: 2                   Lao động tiên tiến cấp thị: 2

Chiến sĩ thi đua cấp thị xã: 1     UBND thị xã tặng giấy khen: 3

- Nhà trường: Đạt danh hiệu Đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc cấp tỉnh.

Biện pháp:

- Kiện toàn các Hội đồng, các tổ trưởng chuyên môn, các tổ chức của nhà trường để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong trường.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt”, thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, dự giờ đột suất giáo viên để thúc đẩy việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

- Phát động phong trào hội học, hội giảng, viết chữ đẹp, giải toán khó tổ chức 2 đợt trong năm học có tổng kết khen thưởng kịp thời để thúc đẩy phong trào thi đua.

- Xây dựng Hội đồng tư vấn chuyên môn bao gồm các đồng chí tổ trưởng chuyên môn, các giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng để giúp ban giám hiệu chỉ đạo tốt hoạt động chuyên môn của nhà trường.

- Phối hợp tốt với bộ phận chuyên môn của phòng giáo dục triển khai các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Chỉ đạo tốt phong trào viết sáng kiến, nghiên cứu khoa học ứng dụng, nâng cao chất lượng phấn đấu có 2 sáng kiến được công nhận ở cấp thị xã, triển khai việc áp dụng những sáng kiến có chất lượng trong nhà trường.

- Phối hợp với các cấp quản lý, các cơ quan chỉ đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể để thực hiện tốt các chương trình hoạt động lồng ghép, cán bộ, giáo viên thực hiện tốt các qui định, các hương ước quy ước của khu dân cư..

- Lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc thực hiên các quy định, nhiệm vụ của đảng viên, thư­ờng xuyên theo dõi kiểm tra đảng viên theo Quy định 47 về những điều đảng viên không đ­ược làm. Quy định 76 của Ban bí thư­ về quy định đảng viên sinh hoạt nơi cư­ trú.

- Chỉ đạo công tác quản lý con người, công tác tài chính, công tác dạy và học nề nếp, đúng chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và nội quy quy chế của ngành.

- Hiệu trưởng thường xuyên công khai tài chính (kinh phí chi thường xuyên, kinh phí thu thoả thuận giữa cha mẹ học sinh), công khai về thi đua khen thưởng, về nâng lương, nâng lương sớm...

- Ban giám hiệu điều hành công việc nhà trường theo đúng chức năng nhiệm vụ, phân công, phân cấp rõ ràng.

b. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học.

Chỉ tiêu:

- Có từ 95 đến 100% CB - GV trong độ tuổi có chứng chỉ A tin học do sở cấp, từ 50 đến 60% CB - G V trong độ  tuổi có chứng chỉ B.

- Phấn đấu 80% CB - GV sử dụng thành thạo việc trình chiếu giáo án POWrPOint.

- Có từ đến 1 -> 2% tổng số tiết học được sử dụng và áp dụng tốt công nghệ thông tin.

- Xây dựng và duy trì ngân hàng giáo án điện tử. (400 -> 500 giáo án điện tử có chất lượng)

- 100% học sinh được hướng dẫn giải Toán trên mạng, 100% học sinh (từ lớp 3 đến lớp 5) được hướng dẫn giải tiếng Anh trên mạng. Hằng tuần có theo dõi động viên học sinh dưới cờ. (không bắt buộc tất cả học sinh tham gia, nhưng khuyến khích học sinh và tạo điều kiện cho học sinh dự thi)

Biện pháp:

- Khai thác tốt trang Web của nhà trường và của ngành. Hằng tháng đều có các bài viết, các giáo án chất lượng, các thông tin được tải lên mạng.

- Động viên khích lệ cán bộ giáo viên đi học vi tính, học tin học bằng nhiều hình thức.

- Tổ chức các chuyên đề về sử dụng công nghệ thông tin ngay tại trường cho cán bộ, giáo viên, tổ chức cho GV giải Toán, Tiếng Anh (GV Tiếng Anh) trên mạng theo khối lớp.

- Mua sắm thêm các công cụ dạy học hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy học mới.

- Bố trí các phương tiện, kỹ thụât dạy học hợp lý tạo điều kiện cho giáo viên sử dụng.

- Quy định mỗi giáo viên 1 tháng có 1 tiết soạn giảng giáo án điện tử.

- Xây dựng các tiêu chí về sử dụng công nghệ thông tin trong các tiết hội giảng, các tiết chuyên đề. Mở sổ theo dõi giáo viên  sử dụng các thiết bị trình chiếu.

- Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng các phần mềm PMis, EMis, phần mềm phổ cập, phần mềm kế toán....

3. Kiến nghị và đề xuất:

- Phòng Giáo dục tham mưu với các cơ quan chức năng để tuyển dụng, điều động cho nhà trường 03 giáo viên văn hóa, 02 giáo viên Tin học, 03 gáo viên Thể dục, 01 cán bộ Y tế học đường.

- Chính quyền địa phương  và Thị xã xây thêm  các phòng học, phòng bán trú, thư viện.

- Phòng Giáo dục - Đào tạo và UBND phường Bắc Sơn thống nhất để có quy chế chiêu sinh đối với học sinh trường Trần Phú.

C/TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. 1. Công tác chỉ đạo của Hiệu trưởng:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học sát với thực tế, đảm bảo tính thực tiễn cao.

- Phân công chuyên môn hợp lý, phát huy được năng lực chuyên môn của từng cỏ nhân. Các đồng chí đảng viên có trình độ, có năng lực chịu trách nhiệm lãnh đạo các đoàn thể như Tổng phụ trách đội, Chủ tịch công đoàn, tổ khối trưởng chuyên môn.

- Làm tốt công tác tham mưu để được bổ sung đủ chủng loại giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học.

- Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp các ngành liên quan đến công tác giáo dục.

- Duy trì và từng bước nâng cao các chỉ số, các tiêu chí, tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, trường đạt chất lượng CSGD cấp độ 3, phấn đấu đạt “ mô hình trường tiểu học chất lượng cao”

2. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các tổ chức đoàn thể:

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động của nhà trường đúng kế hoạch đã xây dựng và đạt hiệu quả cao.

- Làm tốt công tác xây dựng và phát triển đảng viên, tăng cường bồi dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng.  Đẩy mạnh thực hiện “Học tập tấm gương đạo đạo đức Hồ Chí Minh”, những điều Đảng viên không được làm.

- Chi bộ thực sự là chi bộ trong sạch, vững mạnh.

a. Công đoàn:

- Làm tốt công tác tuyên truyền để xây dựng nhà trường thành một tập thể sư phạm đoàn kết.

- Phát huy tốt vai trò của công đoàn trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của công đoàn viên.

- Thực hiện tốt pháp lệnh dân số và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”

b. Liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề, chủ điểm, kết hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các chương trình lồng ghép.

- Thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “đọc và làm theo báo đội”.

- Tổ chức được các câu lạc bộ ưa thích môn học. Tổ chức các lớp, các nhóm đi thực tế.

b. Chỉ đạo của giáo viên phụ trách lớp:

- Nhận bàn giao học sinh từ lớp dưới lên cụ thể, chi tiết, nhanh chóng nắm bắt tình hình để kịp thời có các biện pháp giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch, các chỉ tiêu biện pháp sát thực tế phù hợp với trình độ điều kiện của lớp mình phụ trách.

- Duy trì tốt mối quan hệ, liên hệ với cha mẹ học sinh để làm tốt công tác giáo dục.

- Không dạy thêm tràn lan, không thu tiền, hoặc bắt buộc học sinh mua, sách, vở, đồ dùng trái  quy định.

- Khuyến khích học sinh để cặp tại lớp, chỉ mang những sách vở đồ dùng cần thiết về nhà.

- Xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng của các lớp tiểu học đạt chuẩn.


TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ

Hiệu trưởng

(đã ký)

     Đinh Quang Năm


CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG TRONG NĂM

Kế hoạch

Điều chỉnh

bổ sung

Đánh giá

Tháng 8 - 2013

- Họp ban chỉ đạo phổ cập giáo dục Phường Bắc Sơn để triển khai việc điều tra cơ bản, rà soát sau chiêu sinh lớp 1, huy động học sinh tới lớp.

- Phân công giáo viên đi điều tra cơ bản tại các tổ.

- Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng hè và dạy chuyên đề, học tập các văn bản cho GV.

- Ôn tập trong hè, tổ chức kiểm tra lại cho HS chư­a đủ điều kiện lên lớp năm học trư­ớc.

- Thành lập các Hội đồng thi đua khen thưởng, HĐ tư vấn..

- Tham m­ưu với Uỷ ban nhân dân phường sửa chữa các phòng học, các phòng chức  năng.

- Dạy các tuần đầu năm học mới, chỉ đạo tiếp tục dạy thí điểm Mỹ thuật, dạy 4 tiết/tuần Tiếng Anh lớp 3 và lớp 4.

- Chuẩn bị  các điều kiện cho khai giảng năm học mới.

- Tham gia tập huấn GV dạy giỏi cấp tỉnh.Tháng 9 - 2013

- Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới, phát động thi đua.

- Chỉ đạo dạy Tin học, Ngoại ngữ và triển khai giải

Toán, Tiếng Anh tham gia thi giao thông thông minh

qua mạng ở tất cả các khối lớp.

- Các tổ chuyên môn họp thảo luận thống nhất chỉ tiêu phấn đấu để xây dựng kế hoạch năm học 2013- 2014, duyệt kế hoạch năm học với lãnh đạo phòng giáo dục và Phường Bắc Sơn.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra của tr­ường, tham gia tập huấn các lớp bồi d­ưỡng nghiệp vụ .

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày. Bồi dưỡng thường xuyên cho GV.

- Triển khai việc dạy ch­ương trình an toàn giao thông.

- Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm, phân loại học sinh.

- Tiếp tục tập huấn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

- Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, Đại hội liên đội. Ký cam kết thực hiện thi đua.

- Xây dựng lại các nội quy hoạt động, quy chế chuyên môn, đ­ưa mọi hoạt động của nhà tr­ường vào nề nếp ngay từ đầu năm học.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập, lên báo cáo thống kê phổ cập đầu năm học. Tự kiểm tra đề nghị công nhận lại PCGDTH đúng đội tuổi mức độ 2.

- Triển khai đăng ký thi đua, đăng ký sáng kiến.

- Kiểm tra toàn diện GV theo kế hoạch.Tháng 10 - 2013

- Phát động Hội học, Hội giảng (đọc thư­ Bác 15/10).

- Triển khai thực hiện các chuyên đề theo kế hoạch.

- Chỉ đạo tốt việc bồi d­ưỡng học sinh khá, giỏi, phụ đạo học sinh yếu cận yếu.

- Triển khai thi vở sạch viết chữ đẹp tại trường.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập của Phòng Giáo dục (theo Tông tư 36)

-  Tiếp tục chỉ đạo giải Toán, Tiếng Anh trên mạng.

- Tham dự giao lưu HS nói giỏi Tiếng Anh.

- Tổ chức cho các khối lớp kết hợp ôn tập trong các buổi hai, tiến hành kiểm tra bán kết học kỳ I.

- Kiểm tra toàn diện GV theo kế hoạch.

- Tham gia thi GV dạy giỏi cấp tỉnh.Tháng 11 - 2013

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức tốt lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề về phương pháp giảng dạy theo kế hoạch. Sơ kết dạy tiếng Anh lớp 4.

- Tổ chức thi đấu cầu lông tại tr­ường cho CB - GV.

- Tổ chức thi lớp sạch, lớp đẹp, thi trò chơi dân gian..

- Ôn tập khảo sát học sinh có điểm giỏi lớp 2 đến 5.

- Sơ kết phong trào Hội học, Hội giảng, khen th­ưởng kịp thời nhân dịp 20/11.

-  Tiếp tục chỉ đạo giải Toán, Tiếng Anh trên  mạng.

- Tiếp tục kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch.Tháng 12 - 2013

- Chỉ đạo tốt việc bồi d­ưỡng học sinh khá, giỏi, phụ đạo học sinh yếu cận yếu (Phòng GD khảo sát HS có điểm giỏi toán, tiếng việt từ lớp 3 đến lớp 5, HS yếu, cận yếu lớp 2 đến lớp 5).

- Triển khai các chuyên đề về phư­ơng pháp giảng dạy các môn học.

- Hoàn thành chư­ơng trình giảng dạy và giáo dục học kỳ I, tiến hành ôn tập - kiểm tra định kỳ  kỳ I, chuẩn bị Sơ kết học kỳ I.

- Tập huấn đội tuyển và dự thi viết chữ đẹp cấp thị xã.

- XD ngân hàng giáo án.

-  Tiếp tục chỉ đạo giải Toán, Tiếng Anh trên  mạng.

-  Tham mưu để tổng kết công tác phổ cập GD và triển khai điều tra cơ bản trong tháng 1/2014.

- Tiến hành kiểm tra toàn diện giáo viên theo hoạch.Tháng 1 - 2014

- Tổ chức tốt lễ sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc bồi d­ưỡng học sinh giỏi các khối lớp, triển khai các chuyên đề theo kế hoạch.

- Phân công giáo viên đi điều tra rà soát, lên thống kê số trẻ sinh năm 2008 để lên kế hoạch cho năm học 2014 - 2015.

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng.

- Triển khai mua sách giáo khoa các lớp cho kỳ II.

-  Tiếp tục chỉ đạo giải Toán, Tiếng Anh trên  mạng.

- Tiến hành kiểm tra toàn diện giáo viên theo hoạch.

- Giao lưu HS nói giỏi Tiếng anh cấp thị.Tháng 2 - 2014

- Tổ chức tốt lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2. Phát động phong trào Hội học, Hội giảng đợt 2 từ 3/2 đến 26/3.

- Tổ chức cho giáo viên và học sinh nghỉ tết nguyên đán đúng kế hoạch, an toàn, tiết kiệm. Phát động phong trào hưởng ứng tết trồng cây trong  trư­ờng.

-  Tiếp tục chỉ đạo giải Toán, Tiếng Anh trên mạng.

- Tiến hành kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và cháy nổ.Tháng 3 - 2014

- Xây dựng kế hoạch phát triển số lư­ợng năm học 2014- 2015.

- Sơ kết phát th­ưởng đợt II Hội học, Hội giảng.

- Tổ chức kiểm tra chất l­ượng định kỳ giữa kỳ II cho các khối lớp, tổng kết điểm giữa kỳ đúng quy định.

- Tổ chức tốt lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập đoàn 26/3.

-  Tiếp tục chỉ đạo giải Toán, Tiếng Anh trên mạng

- Triển khai việc viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy học.

- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch  kiểm tra giáo viên.

- Tham gia kiểm định giữ vở sạch viết chữ đẹp.Tháng 4 - 2014

- Rà soát lại việc thực hiện ch­ương trình, các tổ chuyên môn, các môn học.

- Thu sáng kiến  thành lập hội đồng xét duyệt cấp  trường để đánh giá.

- Dự thi giải Toán, Tiếng Anh trên mạng cấp thị.

- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch  kiểm tra giáo viên.

- Triển khai đánh giá chuẩn CBQL, GV.

- Phòng khảo sát học sinh yếu từ lớp 1 đến lớp 5.

- Giao lưu học sinh giỏi các môn lớp 4,5.Tháng 5 - 2014

- Chỉ đạo các khối lớp hoàn thành ch­ương trình giảng dạy và giáo dục năm học.

- Kiểm tra chất lượng đầu yếu để chỉ đạo việc ôn tập.

- Kiểm tra chất lượng cuối năm đánh giá xếp loại học sinh đúng quy chế - Bàn giao học sinh giữa các khối lớp, đặc biệt là bàn giao HS lớp 5 với THCS.

- Hoàn thành các loại báo cáo thống kê, xếp loại tiêu chí thi đua, hồ sơ thanh tra.

- Đánh giá xếp loại thi đua cho các tập thể và cá nhân trong nhà trư­ờng.

- Triển khai phát hành sách giáo khoa cho học sinh các khối lớp. Đăng ký mua hồ sơ chuyên môn cho giáo viên.

- Tổ chức tốt lễ tổng kết năm học và bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa ph­ương, Lễ ra trường cho học sinh lớp 5.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống bão lụt và trực hè 2014.Tháng 6 - 2013

- Hoàn tất các loại hồ sơ, báo cáo cuối năm.

- Chuẩn bị các điều kiện cho trực hè, điều động CB - GV đi làm thi.

- Nhập dữ liệu Kiểm kê mức chất lượng tối thiểu.

- Đôn đốc cán bộ giáo viên đi thi tin học B. Tiếng Anh A.

Trư­ờng TH Trần Phú

       Hiệu trưởng

(đã ký)

Đinh Quang Năm
PHÒNG GD - ĐT TX TAM ĐIỆP     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                              Bắc Sơn, ngày  15  tháng 8  năm 2013


DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÍ, CÔNG NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014


1. Đinh Quang Năm: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ phụ trách chung.

- Tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, chính trị, pháp luật cho cán bộ - giáo viên - học sinh. Xây dựng chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động.

- Trực tiếp làm công tác tham mưu với các cấp, các ngành về công tác cán bộ, cơ sở vật chất...

- Quản lí công tác tài chính, sử dụng ngân sách.

- Duyệt và ký giáo án khối 1, dạy một số tiết theo quy định tại khối lớp 1.

- Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra trong nhà trường.

- Chịu trách nhiệm công tác thi đua, tổng hợp, báo cáo.

- Chỉ đạo XD, duy trì trường chuẩn, lớp chuẩn. Công tác Kiểm định chất lượng.

- Chỉ đạo công tác y tế, các loại hình bảo hiểm.

2. Vũ Thị Loan: Phó hiệu trưởng.

Công việc được phân công:

- Phụ trách chuyên môn  chung, trực tiếp khối 2,3. Dạy một số tiết theo quy định tại khối 2,3.

- Chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi - GV giỏi.

- Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên đề, hội thảo PP dạy học…

- Chỉ đạo các cuộc thi GV giỏi, HS giỏi, GV - HS viết chữ đẹp.

- Phụ trách hoạt động 3..

- Công tác bồi dưỡng phát triển Tin học - Ngoại ngữ  đối với cán bộ, giáo viên .

- Theo dõi phụ đạo học sinh yếu - học sinh học hoà nhập.

- Làm các báo cáo liên quan đến các nội dung trên.

- Các công việc khác khi cần.

3. Hà Thị Tâm: Phó hiệu trưởng - Phó bí thư chi bộ.

Công việc được phân công:

- Phụ trách công tác phổ cập, xoá mù chữ, kết hợp TTHTCĐ để hoạt động.

- Phụ trách chuyên môn khối 4,5. Dạy một số tiết theo quy định tại khối 4,5.

- Phụ trách cơ sở vật chất, theo dõi điều hành ăn, ở bán trú.

- Theo dõi việc bồi dưỡng học sinh giỏi - học sinh thi Toán, Tiếng Anh trên mạng.

- Chỉ đạo công tác thư viện - thiết bị.

- Chỉ đạo viết sáng kiến, làm đồ dùng dạy học.

- Làm các báo cáo liên quan đến các nội dung trên.

- Các công việc khác khi cần.

4. Vũ Thị Hồng Thu: Tổng phụ trách.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động 3.

- Phụ trách lao động, vệ sinh trường, lớp.

- Tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- Các cuộc thi ý tưởng trẻ thơ, thi sáng tạo…

- Các công việc khác khi cần.

5. Hà Thị Thắm: Giáo viên

- Phụ trách công tác thư viện.

- Các công việc khác khi cần.

6. Vũ Thị Dung:

- Phụ trách công tác Thiết bị.

- Các công việc khác khi cần.

7. Nguyễn Thị Quế: Kế toán

- Chịu trách nhiệm về các thủ tục thu, chi thanh quyết toán của nhà trường.

- Theo dõi cơ sở vật chất, làm các báo cáo cơ sở vật chất, kinh phí theo yêu cầu của các cấp.

- Các  công việc khác khi cần.

8. Bùi Thị Bích Thuỷ: Nhân viên phục vụ

- Làm các thủ tục, chế độ chính sách cho cán bộ, GV.

- Thủ quỹ và thu các khoản lệ phí, hội phí, ủng hộ ...  GV - HS.

- Làm công tác văn thư, văn phòng. (gửi và nhận văn bản qua mạng, nhập EMiS, PMiS…)

- Cùng đồng chí Hiệu phó chuyên môn làm các bảng biểu liên quan đến chất lượng, đến các hoạt động chuyên môn.

- Các  công việc khác khi cần.

9. Nguyễn Thị Nhân: Nhân viên phục vụ

- Theo dõi thu - chi tiền ăn bán trú của học sinh.

- Cùng đồng chí Phó hiệu trưởng phổ cập làm các bảng biểu thống kờ  liên quan đến cụng tỏc phổ cập.

- Các  công việc khác khi cần.

10. Lê Thị Thuý: Nhân viên Y tế (hợp đồng)

- Tuyên truyền về công tác y tế trong trường học.

- Triển khai phòng chống các dịch bệnh.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức và thực hiện khám chữa bệnh, tiêm sởi, uống thuốc giun, phun thuốc muỗi, thuốc riệt khuẩn.

- Thực hiện chỉ đạo an toàn thực phẩm bếp ăn và lưu trữ mẫu thức ăn theo quy định.

- Mở sổ theo dẽo sức khoẻ học sinh…

- Thực hiện tốt thông tin báo cáo với các cấp quản lý.

- Các  công việc khác khi cần.

   TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ

   Hiệu trưởng

(đã ký)

Đinh Quang Năm


Attachments:
FileGhi chúGhi chúFile sizeLast modified
Download this file (Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014.doc)ke hoach thuc hien nhiem vu nam hoc 2013- 2014  206 Kb25/09/2013 03:06